Xã Suối Trầu - Long Thành chỉ còn trong ký ức

Hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã ở Huyện Long Thành và thành lập TP.Long Khánh, trong đó sẽ giải thể xã Suối Trầu. Theo kế hoạch thì tổng diện tích của dự án sân bay Long Thành dự kiến là 50 km2 (chiếm 11,61% tổng diện tích toàn huyện Long Thành),nằm trên địa bàn các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và Suối Trầu thuộc huyện Long Thành. Vì vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã nói trên và giải thể xã Suối Trầu là cần thiết.

Phương án điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể xã Suối Trầu

- Điều chỉnh 13,59 km2 diện tích tự nhiên và 5.816 người của xã Suối Trầu về xã Bình Sơn quản lý.

- Điều chỉnh 1,26 km2 diện tích tự nhiên còn lại và 700 người của xã Suối Trầu về xã Bàu Cạn quản lý

- Điều chỉnh 6,60 km2 diện tích tự nhiên và 700 người của xã Long An về xã Bình Sơn quản lý

- Điều chỉnh 3,17 km2 diện tích tự nhiên và 1.125 người của xã Long Phước về xã Bình Sơn quản lý

- Điều chỉnh 1,58 km2 diện tích tự nhiên và 229 người của xã Bàu Cạn về xã Bình Sơn quản lý

- Điều chỉnh 5,08 km2 diện tích tự nhiên và 2.790 người của xã Cẩm Đường về xã Bình Sơn quản lý

- Điều chỉnh 1,12 km2 diện tích tự nhiên và dân số 290 người của xã Bình Sơn về xã Cẩm Đường quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn thì tiến hành giải thể đơn vị hành chính xã Suối Trầu.