Với kết quả tăng trưởng ấn tượng về công nghiệp năm 2018, Bình Dương đang phấn đấu trở thành một trung tâm công nghiệp hàng đầu của cả nước và khu vực.

Công nghiệp đóng vai trò chủ lực

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm 2018 của Bình Dương, duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng cao, tiếp tục thể hiện được vai trò chủ lực trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương.

nam 2018 nganh cong nghiep binh duong tiep tuc tang truong an tuong
Ngành sản xuất công nghiệp của Bình Dương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2018

Năm 2018, chỉ số công nghiệp tăng 9,79% ( kế hoạch năm 2018 tăng 9%),các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng duy trì được tốc độ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) có nhiều khởi sắc. Điều đáng mừng công nghiệp chế biến, chế tạo của Bình Dương đã tăng 9,86%. Các chỉ số này cho thấy nền công nghiệp Bình Dương đã dần đi vào chiều sâu, là nền sản xuất hàng hóa lớn hướng xuất khẩu.

Sản xuất công nghiệp tăng cao kéo kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương tăng ấn tượng. Theo đó, trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương ước đạt 25,280 tỷ USD tăng 15.6% so với năm 2017 và thặng dư thương mại đạt trên 4,7 tỷ USD.

Có được kết quả này phải kể đến đóng góp của ngành Công Thương Bình Dương trong việc đẩy mạnh các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất trong thời gian qua.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, trong những năm gần đây, Bình Dương đã từng bước chọn lọc và tập trung kêu gọi phát triển những dự án đầu tư có trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại, đặc biệt là các dự án lớn nhằm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ chất lượng cao.

Có thể thấy, vốn đầu tư trong nước lẫn vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Dương chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp, điều đó cho thấy sức phát triển nhanh, mạnh mẽ của ngành mũi nhọn này. Nhờ đó, ngành công nghiệp Bình Dương phát triển theo chiều sâu, tạo động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại trên địa bàn. Sản phẩm các DN được sản xuất ra đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong và ngoài nước.

Phát triển công nghiệp đi vào chiều sâu

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Bình Dương xác định tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp lên tầm cao mới. Bình Dương phấn đấu đến năm 2020 trở thành trung tâm công nghiệp lớn, có trình độ sản xuất ở tầm quốc gia và khu vực, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

nam 2018 nganh cong nghiep binh duong tiep tuc tang truong an tuong

Bình Dương tập trung ưu tiên thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp có hàm lượng giá trị gia tăng cao, sạch, thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu; nâng dần tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, giảm dần các ngành sử dụng nhiều tài nguyên khoáng sản và lao động giản đơn. Đặc biệt, Bình Dương cũng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; sớm hoàn chỉnh quy hoạch vùng nguyên phụ liệu và vùng công nghiệp phụ trợ; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để ngành công nghiệp phát triển đi vào chiều sâu, trong năm 2019 và những năm tiếp theo Bình Dương sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mũi nhọn, chế biến chế tạo, cung cấp nguyên phụ liệu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bình Dương sẽ xây dựng kế hoạch từng bước chuyển đổi công năng các khu, cụm công nghiệp phía nam của tỉnh của tỉnh theo hướng tăng sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, dịch vụ... Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung thực hiện đúng lộ trình phát triển các khu công nghiệp đã có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm khẳng định, Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp; kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đồng thời, Bình Dương sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích DN đổi mới, sáng tạo. Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ làm tiền đề xây dựng Bình Dương thành thành phố thông minh.

https://youtu.be/RW4XZxWkhWg

http://diaocantin.vn/du-an/du-an-kdc-tan-lap-future-city-20.html