Tiềm năng kinh tế Bình Phước “tăng vọt” một khi quy hoạch cầu Mã Đà được vận hành

Vài năm trở lại đây, với tốc độ phát triển dần đi vào quỹ đạo góp phần làm cho nền kinh tế Bình Phước ngày một vươn lên, khiến tiềm năng và giá trị bất động sản (BĐS) trong khu vực có chiều hướng tăng mạnh mà phần lớn phải nhờ vào sự nâng cấp cơ sở hạ tầng. Cụ thể, việc quy hoạch cầu Mã Đà...